สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
   
 
    นักวิจัยตัวแทนหน่วยงานรัฐ:
นาย อิทธิรัฐ เอี่ยมลือนาม
ประธาน ชุมชนตลาดเก่าศาลายา
......................
......................
   
   
 
 
 
นักวิจัยภาคประชาชน ทำเนียบนักวิจัย
    ชุมชนตลาดเก่าร่วมกิจกรรม 2 กิจกรรม
อบรมผลิตน้ำสกัดชีวภาพ

กลุ่มยุวชนกับชุมชนตลาดเก่ากับ วัสดุเหลือใช้