สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
   
 
    นักวิจัยตัวแทนหน่วยงานรัฐ:
นาง ศุภากร ขาวพัฒนวรรณ
สถานีอนามัยบ้านสาลวัน
นาง หทัยรัตน์ นาคเรืองศรี
สถานีอนามัยบ้านสาลวัน
   
   
 
 
 
นักวิจัยภาคประชาชน ทำเนียบนักวิจัย
    สถานีอนามัยบ้านสาลวัน ร่วมกิจกรรมผลิตน้ำสกัดชีวภาพ
แสดงสาธิตการผลิตน้ำชีวภาพให้ผู้ประกอบการ - อสม - กลุ่มผู้สูงอายุ

ประสานงานให้ความรู้การผลิต น้ำสกัดชีวภาพให้ที่ประชุม อสม.

ร่วมประสานงานให้ความรู้การผลิต น้ำสกัดชีวภาพให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร - ตลาดสด

อบรม"งานชีวศิลป"ครั้งที่ 2