สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
   
 
    นักวิจัยตัวแทนหน่วยงานรัฐ:
ว่าที่ พ.ต. สืบสกุล อ่อนสัมพันธุ์
สำนักงานช่างสิบหมู่(สถาบันศิลปกรรม)
นาย ธงฉัตร เลขาวิจิตร
สำนักงานช่างสิบหมู่ (สถาบันศิลปกรรม)
   
   
 
 
 
นักวิจัยภาคประชาชน ทำเนียบนักวิจัย
    สำนักงานช่างสิบหมู่(สถาบันศิลปกรรม)
การผลิตน้ำชีวภาพ

อบรมการสร้างงานศิลปจากกระดาษป่น"งานชีวศิลป" ครั้งที่ 1

อบรม"งานชีวศิลป"ครั้งที่ 2

ประชุมจัดชีวศิลปกับ กศน.

รูปแบบงานศิลปจากกระดาษป่น