สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
   
 
    นักวิจัยตัวแทนหน่วยงานรัฐ:
อาจารย์ มนัสดา ยุตตานนท์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
......................
......................
   
   
 
 
 
นักวิจัยภาคประชาชน ทำเนียบนักวิจัย
    ร.ร. รัตนโกสินทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ รวมกิจกรรมกับ นักวิจัยในโครงการอีก 2 หน่วยงาน
อบรมผลิตน้ำสกัดชีวภาพ

อบรมชิวศิลป์ ครังที่ 1

ร่วมนำนักเรียนฝึกแสดงสาธิต ที่โรงพิมพ์มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นักวิจัยผู้สับสนุนวัสดุ

ร่วมนำนักเรียนฝึกแสดงสาธิตทีให้ อสม. หมู่ 3