สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
 
  เทน้ำชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ
คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
การจัดการน้ำเสียด้วยน้ำสกัดชีวภาพ
การบริหารจัดการโครงการ
การสนับสนุนของการไฟาฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้-ลดขยะ
 
 


นักวิจัยภาคประชาชน
 รูปแบบงานศิลปและกิจกรรมจาก วัศดุเหลือใช้
น้ำสกัดชีวภาพทำโมสำหรับงานศิลปะ
 
รูปแบบงานศิลปจากกระดาษป่น
 
รูปแบบงานศิลปจากขวดพลาสติก
อบรมการสร้างงานศิลปจากกระดาษป่น
"งานชีวศิลป" ครั้งที่ 1
รูปแบบงานศิลปจากกระป๋องเบียร์และน้ำอัดลม
รูปแบบงานศิลปจากกระป๋องเบียร์และน้ำอัดลม
"อบรมงานชีวศิลป"ครั้งที่ 2
 
รูปแบบโมบายงานศิลปจากวัสดุเหลือใช้
รูปแบบงานศิลปจากหลอดดูด
เครื่องดื่ม

ประชุมจัดชีวศิลปกับ กศน.
 
กลุ่มยุวชนกับชุมชนตลาดเก่ากับ วัสดเหลือใช้