สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
 
คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
ปฏิทินโครงการวิจัย
     
การสนับสนุนโครงการเทศบาล ตำบลศาลายา เทน้ำชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ
     
การสนับสนุนของการไฟาฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย
     
     
  กลุ่มชุมชน
กลุ่มสถานศึกษา
หน่วยงานด้านสุขภาพ
หน่วยงานราชการอื่นๆ
ผู้ประกอบการ
อาหาร,ตลาด,หอพัก
นักวิจัยภาคประชาชน  
กลุ่มชุมชน
ชุมชนซอย ส. พูลทรัพย์
สท. คชศักดิ์ รอดบุญลือ
ชุมชนหมู่บ้านสหพร
ร.ต. ธรรมรัตน์ อรุณสินประเสริฐ ประธาน
ชุมชนตลาดเก่าศาลายา
นาย อิทธิรัฐ เอี่ยมลือนาม ประธาน
ชุมชนโพธิ์ทอง
นาย ประจวบ บุญหล ประธาน
ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์
นาย สมพร ฉิมงามขำ ประธาน
ชุมชนรวมใจริมทางรถไฟ
นาง สมหมาย ปู่หลำ ประธาน
ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ
นาย บรรจง ทวประธาน
ชุมชนคุณหลวง
นาง ธวัลวัชว์ เปี่ยมสมบูรณประธาน
ชุมชนศาลายานิเวศน์
นาง มาลี แสวงสุข ประธาน
ชุมชนหน้าพุทธมณฑล
นาง กัญญา ปิริต ประธาน
อสม.ชุมชนหมู่ 3
นางสมัย เดชประสาท