สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กลับหน้าแรก ติดต่อ
การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะ นักวิจัยภาคประชาชน การจัดการโครงการ
 
  เทน้ำชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ
คู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
การจัดการน้ำเสียด้วยน้ำสกัดชีวภาพ
การบริหารจัดการโครงการ
การสนับสนุนของการไฟาฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย
กิจกรรมเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้-ลดขยะ
 
 


นักวิจัยภาคประชาชน
กิจกรรมการเทน้ำชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศาลายา โดย...นายกเทมศมนตรี ต.ศาลายา เป็นประธานจัดงาน นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานพิธีเปิดงาน

นักวิจัยตัวแทนศูนย์ศาลายาร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษผู้อำนวยการศูนย์ศาลายา เป็นประธานจัดงาน

คณะนักวิจัยในโครงการฯทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนร่วมกับเทศบาลตำบลศาลายา  จัดทำกิจกรรม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติ ได้สนับสนุนโดยน้ำสกัดชีวภาพ EM และกากน้ำตาล มาสมทบการทำกิจกรรมด้วย

ผู้ประกอบการหอพักให้การสนับสนุน ซื้อน้ำสกัดชีวภาพ 3,000 บาท จากชุมชน เพื่อใช้ร่วมกิจกรรม

สโมสรโรตารีพุทธมณฑลให้การสนับสนุนซื้อน้ำสกัดชีวภาพ 2,000 บาท จากชุมชน เพื่อใช้ร่วมกิจกรรม